Regulamin Pobytu
 • Na terenie Domków Zalesie nie ma możliwości pobytu ze zwierzętami.
 • Doba hotelowa trwa od godziny 16.00 do godziny 10.00. 
 • Na terenie obiektu mogą przebywać wyłącznie osoby posiadające rezerwację – nie można zapraszać osób postronnych.

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Regulamin powstał z myślą o komforcie Państwa wypoczynku, bezpiecznym i spokojnym pobycie i obowiązuje wszystkich Gości przebywających na terenie Domków Zalesie.

§ 2 Rezerwacja i meldunek

 1. Doba hotelowa trwa od godz. 16.00 do godz. 10.00.
 2. Meldunek jest możliwy w godzinach 16:00-20:00, wymeldowanie: 8:00-10:00.
 3. Warunkiem dokonania rezerwacji jest wpłacenie zadatku w wysokości 30% kwoty pobytu. Pozostałe należności związane z pobytem pobieramy w dniu przyjazdu podczas meldunku. Opłata za pobyt nie podlega zwrotowi w przypadku skrócenia pobytu.
 4. Dokonanie rezerwacji jest równoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją Regulaminu Pobytu.
 5. Na terenie Domków Zalesie mogą przebywać wyłącznie osoby posiadające opłacony pobyt. Zabrania się zapraszania osób postronnych, nieposiadających rezerwacji.

§ 3 Odpowiedzialność i zasady pobytu

 1. Wynajmujący, z chwilą przejęcia kluczy, staje się odpowiedzialny za stan przedmiotów znajdujących się na wyposażeniu domku i ponosi pełną odpowiedzialność materialną za uszkodzenia lub zniszczenia wyposażenia i urządzeń technicznych.
 2. Dzieci poniżej 18. roku życia powinny znajdować się na terenie Domków Zalesie pod stałym nadzorem opiekunów prawnych. Opiekunowie prawni ponoszą odpowiedzialność materialną za szkody powstałe w wyniku działania dzieci.
 3. Staramy się, aby wyposażenie domków było w jak najlepszym stanie. Należy niezwłocznie powiadomić nas o powstałych szkodach, usterkach czy awariach.
 4. W domkach obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu, używania przedmiotów wytwarzających otwarty ogień, smażenia potraw w głębokim oleju, a także smażenia ryb.
 5. Zabrania się używania własnych urządzeń grzewczych, a także urządzeń typu grill elektryczny.
 6. Zabrania się używania kuchenek elektrycznych w celach grzewczych. Użytkowanie kuchenki elektrycznej niezgodnie z jej przeznaczeniem może spowodować uszkodzenie urządzenia, instalacji elektrycznej bądź pożar.
 7. Ze względów bezpieczeństwa zabrania się suszenia mokrych tekstyliów na włączonym grzejniku elektrycznym, a także opierania o niego walizek i pozostałych przedmiotów z tworzyw sztucznych. Działania te mogą spowodować stopienie elementów z tworzywa sztucznego, odbarwienia, uszkodzenie grzejnika, uszkodzenie instalacji elektrycznej, porażenie prądem bądź pożar.
 8. Rozpalanie grilla/ogniska, dozwolone jest tylko w wyznaczonym do tego celu miejscu.
 9. Dla zapewnienia bezpieczeństwa na terenie obiektu, teren wokół domków i części wspólne są monitorowane z poszanowaniem prywatności gości.
 10. Nie ponosimy odpowiedzialności za sytuacje oraz awarie i ich skutki od nas niezależne, za wypadki losowe, za zaginięcie bądź uszkodzenie rzeczy wniesionych na teren Domków Zalesie, a także za zaginięcie lub uszkodzenie samochodów bądź innych pojazdów Wynajmującego.
 11. Cisza nocna obowiązuje od godziny 23.00 do godziny 7.00 rano.
 12. Osoby zakłócające spokój i porządek na terenie Domków Zalesie mogą być usunięte bez prawa do jakiegokolwiek odszkodowania.
 13. Na terenie Domków Zalesie nie ma możliwości pobytu ze zwierzętami.
 14. Zapewniamy bezpłatny parking dla Wynajmującego. Na każdą rezerwację przypada jedno miejsce parkingowe.
 15. Wynajmujący jest zobowiązany przestrzegać postanowień niniejszego Regulaminu Pobytu, przepisów BHP oraz przepisów przeciwpożarowych.